نمایش 1–8 از 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

کیت تست اعتیاد شیشه (متامفتامین) روژان

مشخصات کیت تست اعتیاد شیشه (متامفتامین) روژان:
تعداد در بسته: 50 شرکت سازنده: روژان آزما ساخت: کشور ایران وزن: 2 گرم

کیت تست اعتیاد مورفین روژان

مشخصات کیت تست اعتیاد مورفین روژان:
تعداد در بسته: 50 شرکت سازنده: روژان آزما ساخت: کشور ایران وزن: 2 گرم

کیت تست اعتیاد آمفتامین روژان

مشخصات کیت تست اعتیاد آمفتامین روژان:
تعداد در بسته: 50 شرکت سازنده: روژان آزما ساخت: کشور ایران وزن: 2 گرم

کیت تست اعتیاد آمفتامین ویتروتک (Vitrotec)

مشخصات کیت تست اعتیاد آمفتامین ویتروتک (Vitrotec):
تعداد در بسته: 50 شرکت سازنده: فارمد بهین آزما ساخت: کشور ایران وزن: 2 گرم

کیت تست اعتیاد متادون ویتروتک (Vitrotec)

مشخصات کیت تست اعتیاد متادون ویتروتک (Vitrotec):
تعداد در بسته: 50 شرکت سازنده: فارمد بهین آزما ساخت: کشور ایران وزن: 2 گرم

کیت تست اعتیاد شیشه (متامفتامین) ویتروتک (Vitrotec)

مشخصات کیت تست اعتیاد شیشه (متامفتامین) ویتروتک (Vitrotec):
تعداد در بسته: 50 شرکت سازنده: فارمد بهین آزما ساخت: کشور ایران وزن: 2 گرم

کیت تست اعتیاد ویتروتک (Vitrotec) ترامادول

مشخصات کیت تست اعتیاد ویتروتک (Vitrotec) ترامادول:
تعداد در بسته: 50 شرکت سازنده: فارمد بهین آزما ساخت: کشور ایران وزن: 2 گرم

کیت تست اعتیاد ویتروتک (Vitrotec) ۱۰ کاره

مشخصات کیت تست اعتیاد ویتروتک (Vitrotec) ۱۰ کاره :
تعداد در بسته: 20 شرکت سازنده: فارمد بهین آزما ساخت: کشور ایران وزن: 20 گرم